سولفوریک اسید 98%

قیمت بهترین سولفوریک اسید 98%

سولفوریک اسید 98% از 2 اتم هیدروژن، 1 اتم گوگرد و 4 اتم اکسیژن تشکیل شده است ، فرمول شیمیایی آن H2SO4 استنام رایج سولفات آهن ویتریول آهن بود و به محصول روغ

بیشتر بخوانید

خرید ویژه سولفوریک اسید 98% بی رنگ

سولفوریک اسید 98%، با فرمول H2SO4 (اولئوم: H2SO4 با محلول SO3)، در دمای اتاق مایع خورنده است. از آب سنگین تر و بی رنگ است (در دما و فشار اتاق). اولئوم بویی

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید