سولفوریک اسید غلیظ

قیمت بهترین سولفوریک اسید 98%

سولفوریک اسید 98% از 2 اتم هیدروژن، 1 اتم گوگرد و 4 اتم اکسیژن تشکیل شده است ، فرمول شیمیایی آن H2SO4 استنام رایج سولفات آهن ویتریول آهن بود و به محصول روغ

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید