اسید سولفوریک ارسیان کو

قیمت اسید سولفوریک در بازار | تولیدی انواع آن در مشهد

قیمت اسید سولفوریک در بازار | تولیدی انواع آن در مشهد

اسید سولفوریک از جمله مواد معدنی و شیمیایی است که توسط زکریای رازی شیمیدان ایرانی در قرن نهم هجری کشف گردیده است. این اسید، از اسیدهای معدنی بسیار قوی وجز اسیدهای خطرناک محسوب می گردد.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید